Välkommen till seminariet Avloppsrening, Nu och i Framtiden – Sverige 2017

Idag pågår ett arbete med att ta fram nya riktlinjer för enskilda avlopp i Sverige. Med anledning av detta finns det behov av att belysa aktuell forskning samt hur myndigheter och organisationer runtom i Europa arbetar med frågan.
Målet är att ge beslutsfattare på olika nivåer en bred kunskap i området så att vi får en öppen debatt om små avlopp och i förlängningen ett teknikneutralt, uthålligt och allmänt accepterat regelverk i Sverige.

maria_wetterstrand

På Tegelbacken Konferens i Stockholm den 11 maj 2017 arrangeras ett seminarium där ledande europeiska företrädare förmedlar forskningsresultat, erfarenheter och ”best practice” från ledande Europeiska myndigheter och organisationer som KTH, Umeå Universitet, PIA GmbH med flera. Allt under ledning av Maria Wetterstrand som modererar dagen med initierade frågor och inspel.

Seminariet riktar sig till dig som beslutsfattare, direkt eller indirekt påverkad av avloppsrening såsom Miljöchefer, VA-chefer, Myndighetsföreträdare, Miljödomstolar och Politiska företrädare inom miljö, landsbygd och näringsliv.

Anmäl dig här!

Talare från bl.a dessa organisationer kommer att medverka: