Peter Wallenberg klar som talare

Peter Wallenberg är Mark/Växt-Agronom och arbetar som expert inom Vatten och Kretslopp på LRF. Han kommer att tala om LRFs syn på kretsloppet mellan stad och land, och vilka krav som det moderna svenska jordbruket ställer på ett hållbart kretslopp. Läs mer om Peter Wallenberg här