”Bristande rening i enskilda avlopp är ett bortglömt miljöproblem”

DEBATT Inget kommer att hända så länge inte politiker prioriterar frågan, skriver företrädare för stiftelsen BalticSea2020.

Bristande rening i enskilda avlopp är ett bortglömt miljöproblem, som orsakar övergödda sjöar och kustvatten, samt förorenar dricksvattnet för tiotusentals människor. Om Sverige ska lyckas nå vattendirektivets miljömål inom tio år är det hög tid för en nationell satsning på enskilda avlopp.

Läs mer om artikeln här