Inlägg från Maria Wetterstrand

”Jag diskuterade problemen med enskilda avlopp första gången på nittiotalet. Teknik finns, men problemen är långt ifrån lösta. Hur länge ska det egentligen få ta? Seminariet kommer bland annat att visa på ”best practice” från andra länder som på riktigt har tagit tag i problemet”