Arvid Sundelin, Fröberg & Lundholm

När ”det bästa” blir det godas fiende

Miljörättsliga reflexioner på om dagens miljöregler fungerar när det gäller att nå miljömål om minskad övergödning. Analys av HaV:s författningsförslag för avloppsanläggningar upp tom 200 pe utifrån EU-rättsligt perspektiv och utifrån effektivitetssynpunkt m.m.