Elmar Dorgeloh, PiA

Hur utvecklas det globala arbetet med små avlopp?

elmarElmar Dorgeloh talar om hur många länder allt mer aktivt arbetar med små avlopp. Hur ser de rådande trenderna ut? Vilka länder leder arbetet och hur angriper ”nya” länder utmaningarna med de små avloppen?

Elmar Dorgeloh – PhD. “General Manager PiA, Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH”. PiA grundades 2002 och är Europas största ackrediterade institut för testning av avloppsteknik. PiA har ett stort globalt nätverk vilket har gett dem en unik kompetens om den nationella och internationella avloppssektorn. Vidare är PiA representerade i de olika standardiseringsorganisationerna inom området, ex. DIN, DIBt, AQUA Europa, CEN, WG41, BDZ, IWTA m fl. Sedan många år tillbaka agerar PiA som rådgivare för myndigheter och departement från olika länder i frågor som lagstiftning och byggreglemente för små avlopp.

För mer information om PiA: http://www.pia-gmbh.com/en/