Gunno Renman, KTH

Fullskalig markbädd på lab.

gunnoHur väl kan vi förväntas oss att tekniken fungerar? Vad är de avgörande faktorerna för en fungerande rening och hur säkerställer vi det?

Gunno Renman, Professor i mark- och vattenresurser särskilt ekologisk teknik KTH, Institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Lång erfarenhet inom vattenrening och återvinning av fosfor med filterteknik.