Ingo Töws, BDZ

Hur kvalitetssäkras funktionen hos ett stort antal prefabricerade avloppsanläggningar?

ingoIngo Töws talar om Tyskland som inspirationskälla där har man ett stort antal tillverkare med olika tekniklösningar och prestanda. Hur säkerställs funktionen hos dessa över tiden?

Ingo Töws – PhD. “Special representative BDZ– Bildungs und Demonstrationszentrum für dezentrale Abwasserbehandlung e.V”.
BDZ grundades 2002 och är en icke-vinstdrivande organisation för decentraliserad vattenrening med mer än 100 yrkesverksamma medlemmar från Näringsliv, Akademi och Politik. BDZ verkar för en decentraliserad avloppsrening och tillhandahåller en demonstrations- och utbildningsplattform för olika tekniska lösningar för små avlopp. En viktig del av BDZs verksamhet är att genomföra internationellt orienterade utvecklingsarbeten. Hittills finns samarbeten i Danmark, Norge, Polen, Schweiz, Slovenien, Jordanien, Israel, Palestina & Sverige.

För mer information om BDZ: http://www.bdz-abwasser.de/