Maria Hübinette, Kungälvs Kommun

Reflektioner över HaVs författningsförslag.

maria-hMaria inleder båda dagarna med utgångspunkt i dagens ämne i förhållande till det skrivna lagförslaget. Hon kommer även att belysa tillsyn av avloppsanläggningar.

Maria Hübinette, miljösamordnare i Kungälvs Kommun. Hon driver även företaget Din va-konsult Hübinette. Maria har examen från Miljö- och naturresurslinjen i Kalmar samt Magisterexamen i miljövetenskap från Göteborgs universitet. Hon har många års erfarenhet som miljöinspektör på kommuner, där hon i huvudsak har jobbat med vatten- och avloppsfrågor. Maria har tidigare jobbat på Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten med fokus på små avlopp.