Nils Skoglund, Umeå Universitet

Kretslopp och slam?

Nils Skoglund är forskningsingenjör, förste vid Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

För mer information om Umeå Universitet: http://www.umu.se