Teknikneutralt regelverk viktigt för framtiden

Efter flera års beredande har nu HAV lämnat in ett nytt lagförslag till miljödepartementet avseende rening av avloppsvatten upp till 200 PE. Lagförslaget innehöll både ökade utsläppsnivåer samt teknikstyrning. Förslaget riskerar att både försämra vår miljö och öka kostnaderna för fastighetsägare helt i onödan.

Därav finns ett stort behov av att genomlysa delar av förslaget och visa på konsekvenserna av detta. MRV har därför tagit initiativ till att arrangera detta seminarium. Talarna som inbjudits har gedigen och lång erfarenhet inom sina områden.

MRV grundades den 27 maj 2009 och är en branschorganisation för EN-certifierade minireningsverksleverantörer. Vi är en oberoende branschorganisation för godkända, EN certifierade, minireningsverk i Sverige och en officiell informationskanal för minireningsverk, till allmänheten, myndigheter, organisationer och beslutspåverkare i Sverige. MRV strävar efter att samtliga av landets leverantörer av minireningsverk blir medlemmar. MRV ska samarbeta med myndigheter och institutioner, tillhandahålla och sprida opartisk information, fungera som remissinstans, administrera branschstatistik samt främja samarbeten med markentreprenörer. MRV skall verka för att öka takten i uppgraderandet av befintliga avlopp och verka för att provtagning och testning sker enligt vetenskapliga och standardiserade metoder.