Peter Wallenberg, LRF

Lantbrukets syn på kretslopp av växtnäring mellan stad och land

peter_wallenberg_smallPeter Wallenberg talar om LRFs syn på kretsloppet mellan stad och land, och vilka krav som det moderna svenska jordbruket ställer på ett hållbart kretslopp.

Peter Wallenberg är Mark/Växt-Agronom och arbetar som expert inom Vatten och Kretslopp på LRF. Peter har arbetat med jordbruks och miljöfrågor inom flera olika organisationer såsom IVL Svenska Miljöinstitutet, Länsstyrelsen i Stockholm, Jordbruksverket och nu på LRF. Peter är även delägare i en större jordbruksfastighet i Västmanland och står bekvämt med en fot kvar i myllan.