Program för den 11 maj 2017

08:30
Registrering med kaffe och fralla

09:00
Maria Wetterstrand hälsar välkommen
och inleder dagen

09:20
Kickstarter
– Maria Hübinette, Kungälvs Kommun

Tyskland – i Sveriges situation för 12 år sedan
– Elmar Dorgeloh, PiA

10:30
Bensträckare

10:50
Tillsyn av avloppsanläggningar – viktigt för funktion
– Tor Gunnar Jantsch, Driftassistansen

När ”det bästa” blir de godas fiende
– Arvid Sundelin, Fröberg & Lundholm

12:30
Lunch

13:30
Kretslopp och slam
– Nils Skoglund, Umeå Universitet

Lantbrukets syn på kretslopp av växtnäring mellan stad och land
– Peter Wallenberg, LRF

14:45
Fikapaus

15:00
Markbaserad rening
– Gunno Renman, KTH

Vägval för avlopp i Europa – teknik och tillsyn
– Ingo Töws, BDZ

16:30
Avrundning med debatt och frågor.

17:00
Dagen avslutas