Seminariebloggen

Inlägg från Maria Wetterstrand

”Jag diskuterade problemen med enskilda avlopp första gången på nittiotalet. Teknik finns, men problemen är långt ifrån lösta. Hur länge ska det egentligen få ta? Seminariet kommer bland annat att visa på ”best practice” från andra länder som på riktigt har tagit tag i problemet”

”Bristande rening i enskilda avlopp är ett bortglömt miljöproblem”

DEBATT Inget kommer att hända så länge inte politiker prioriterar frågan, skriver företrädare för stiftelsen BalticSea2020.

Bristande rening i enskilda avlopp är ett bortglömt miljöproblem, som orsakar övergödda sjöar och kustvatten, samt förorenar dricksvattnet för tiotusentals människor. Om Sverige ska lyckas nå vattendirektivets miljömål inom tio år är det hög tid för en nationell satsning på enskilda avlopp.

Läs mer om artikeln här

Fråga till talare?

Alla anmälda kommer få möjlighet att skicka in frågor till de olika talarna i förväg. Detta gör du enklast genom att att skicka din fråga till info@avloppisverige.se