Tor Gunnar Jantsch, Driftassistansen

Tillsyn av avloppsanläggningar – Viktigt för funktion

beb9e931cd-tor-gunnar-w150Tor Gunnar Jantsch talar om kontroll av enskilda avlopp samt reflektion över hur det fungerar i Norge. Hur ofta behöver avloppsanläggningar tillsyn? Tor ger oss en inblick vad som varit lyckosamt i Norge.

Tor Gunnar Jantsch, ledare av Driftsassistansen i Östfold. Driftassistansen är ett gemensamt kompetensorgan för 18 kommuner i Östfold, inom transport och behandling av avloppsvatten. Syftet med rörelsen är att bidra  med professionell information och erfarenheter mellan kommunerna när det gäller tekniska lösningar och utrustning. Driftassistansen fungerar också som en professionell partner för kommuner i samband med byggandet av avloppssystem  samt genomförandet av nya krav från myndigheter.